Benefity senzorických her

Senzorická (smyslová) hra má pro děti mnoho nesporných benefitů. Některé z nich už jsme nastínili v TOMTO ČLÁNKU. Dnes se na ně podíváme trochu podrobněji. Co tedy přesně rozvíjíme, nabídneme-li dětem senzorické hry ? 

JEMNÁ MOTORIKA - jemná práce rukou a posílení prstů je nezbytné pro naučení správného úchopu psacích potřeb a pro samotný nácvik psaní. Přesypáním a nabíráním se uvolňuje celá paže, navíc pohyby a úkony se tréninkem zpřesňují. Dovednosti získané nanečisto naléváním a přesypáváním ve hře děti mohou přenést do praktického života, zapojit se do pomoci v kuchyni nebo si samostatně např. nalít sklenici džusu (pocit sebevědomí a pýchy na sebe, když to dítě zvládne je k nezaplacení).

SOUSTŘEDĚNÍ, UKLIDNĚNÍ - práce se senzorickým materiálem uklidňuje, umožní dítěti zpomalit a zaměřit se na úkon přenesení materiálu. Zkuste si to někdy také, klouzání zrnek rýže nebo vodních perel je opravdu zklidňující a příjemné, proto se často používá i jako terapeutický nástroj. Nebojte se nabídnout senzorické hry i divočejším dětem, ze začátku zřejmě budou náplň rozhazovat a řádit (zahrada to jistí), ale jakmile si materiál osahají, určitě se do práce zaberou a možná se dostanou do fáze FLOW - absolutního soustředění, které je vzácné, není snadné ho dosáhnout, ale o to snadnější je ho porušit - děti ve flow nevnímají své okolí, plně se soustředí na daný úkol, nebudou tedy reagovat na pokyny ani volání. Nejprospěšnější pro malý mozek je, když si stav flow plně prožije bez vyrušení, na nás rodičích je pokusit se takový stav rozeznat a jeho plné využití umožnit - NERUŠIT :D 

SLOVNÍ ZÁSOBA, ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - Pro první seznámení se sensory play doporučujeme připravit hru bez tématu a aktivně se do jejího průběhu zapojit, komentovat vlastnosti materiálu i použitých nástrojů, pojmenovat činnosti a pořadí v jakém je budeme provádět - každé slovo se počítá, dítě se je navíc učí nenásilně a hravě, jakoby mimochodem. Senzorická hra se dá připravit a nabízet již od raného věku (doporučujeme pro děti, které opravdu stabilně stojí nebo sedí). Jakmile se děti seznámí s pravidly práce s materiálem, je možné začít připravovat hry na různá témata, přidávat úkoly atd. Pokud vystihneme aktuální zájem dětí, nejenom že prodloužíme dobu jejich soustředění na hru, ale také jim dokážeme představit mnohem více nových pojmů. I proto obsahuje většina našich boxů pečlivě vybrané kvalitní knihy, které mají za cíl zájem dětí podpořit a slovní zásobu na dané téma rozvinout - občas je totiž i pro rodiče těžké odpovědět na záludnou dětskou otázku z hlavy (a googlit to nechceme že...) 

VÍCESMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ - svět je bohatý a plný podnětů k prozkoumání, avšak pro některé děti může být jejich přemíra problém. Pokud takové děťátko doma máte, jsou smyslové hry vhodným prostředkem k překonání nekomfortu. V klidném a uvolňeném domácím prostředí můžete trénovat každý smysl zvlášť a postupně je vhodně spojovat. Nabídněte různé textury, zvuky nebo čichové vjemy. 

Jaký smysl nejčastěji při hře zapojují Vaše děti ? Sdílejte s námi radost ze hry na instagramu @senza_hrani