Bezpečnost

Bezpečnost dětí je při každé aktivitě na prvním místě! Proto do boxíků dáváme jen to, co bychom byli ochotní dát i vlastním dětem. 

Při práci se senzorickým materiálem dbejte zvýšené opatrnosti, nenechávejte dítě bez dozoru! Hrozí riziko vdechnutí a udušení drobnými částmi. Senzorický materiál není hračka, ale didaktická pomůcka, sloužící k rozvoji smyslů. Práce s ním má svá pravidla a specifika. Ačkoliv jsou všechny naše duhové rýže barveny potravinářským barvivem, není vhodné je konzumovat, ochutnávat a sypat do úst ani jiných tělesných otvorů. 

Drobné doplňky tzv. loose parts, obsažené v některých boxech, nejsou hračky, ale dekorační materiál, sloužící ke kreativnímu použití v kombinaci s modelínou nebo duhovou rýží. Dětem před použitím vysvětlete, že nesmí ochutnávat, pravidelně kontrolujte zda nejsou kousky poškozené (např. skleněné kamínky - uštípnuté nebo naprasklé dětem nedávejte) a především na dítě dohlížejte po celou dobu práce s obsahem boxu.

Přejem příjemný a bezpečný čas strávený společně!